Off 01

SON–R 2½ – 7

Sonr

Autoři: P.J.Tellegen, J. A. Laros, D. Heider

Testcentrum – Hogrefe, Praha 2008

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POČÍTAČOVÉMU PROGRAMU

Metoda kategorie C

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

Charakteristika testu
 

Test je určen k měření úrovně rozumových schopností dětí ve věku od 2,5 do 7 let. Jde o neverbální test, který je složen ze 6 subtestů (Mozaiky, Kategorie, Skládanky, Analogie, Situace, Vzory), rozdělených do dvou škál: performační a úsudkové.

1. Mozaiky: Dítě má podle předlohy sestavit mozaikový vzor.

2. Kategorie: Dítě má roztřídit 4-6 kartiček podle kategorií, do kterých patří.

3. Skládanky: Úlohou je sestavit skládanku (smysluplný obrázek) ze 3-6 kusů.

4. Analogie: Roztřídění 3-5 dílů (geometrické tvary) na základě analogie s předlohou.

5. Situace: Doplnění chybějících částí obrázku.

6. Vzory: Překreslení vzorce na předloze – spojení různého počtu bodů.
 

Položky v subtestech SON-R 2½-7 jsou seřazeny podle vzrůstající obtížnosti. To nám umožňuje použít vstupní proceduru pro určení výchozího bodu odpovídajícího věku a schopnostem každého jednotlivého dítěte. Při užití této vstupní procedury a následně pravidla pro ukončení testu se doba administrace pohybuje v limitu 50 – 60 minut.
 

Test je možné administrovat neverbálně nebo se slovními pokyny, které ale nepřidávají žádnou informaci navíc. Způsob administrace testu tak můžeme přizpůsobit komunikačním schopnostem každého dítěte a tím vytvoříme co nejpřirozenější testovou situaci.
 

Protože tento test může být administrován bez použití psaného či mluveného jazyka, je vhodný zejména pro děti, které mají obtíže v oblasti komunikace a řeči.
Ze stejného důvodu je test také vhodný pro děti imigrantů, které neovládají jazyk examinátora nebo mu rozumějí jen velmi málo. Jednotlivé tabulky norem (založené na reprezentativním souboru 500 dětí) umožňují získat celkové skóry pro performační úkoly a pro úkoly škály usuzování.

Administrace

Individuální. Doba administrace je 50 – 60 minut.

Úplný testový soubor   47200,- Kč   Obj.č. 133
(příručka, testovací materiál, 25 ks záznamových listů, 50 ks vzorů - pracovní sešit)
Příručka   1500,- Kč   Obj.č. 133-1
Testovací materiál   41700,- Kč   Obj.č. 133-2
Záznamový list (25 ks)   800,- Kč   Obj.č. 133-3
Vzory (pracovní sešit – 50 ks)   4500,- Kč   Obj.č. 133-4

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).