Off 01

SON–R 2½ – 7 SK

Sonr sk

1. slovenské vydanie, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2009

Autori: P. J. Tellegen, J. A. Laros, D. Heider

Autori slovenskej verzie: D. Kopčanová, F. Farkašová,
V. Dočkal

Vekové rozpätie: 2,5–7 rokov

Využitie: diagnostika neverbálnych intelektových schopností detí vo veku 2,5–7 rokov

Administrácia: individuálna, testovanie trvá približne
50 minút

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POČÍTAČOVÉMU PROGRAMU

Metoda kategorie C

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír
Charakteristika

Individuálny neverbálny test sa skladá zo 6 subtestov: Mozaiky, Kategórie, Skladačky, Analógie, Situácie a Vzory. Subtesty majú väčšinou dve úrovne obtiažnosti úloh.

1. Mozaiky:
Dieťa má podľa predlohy zostaviť mozaikový vzor, pričom používa 3–5 jedno- a dvojfarebné dieliky.

2. Kategórie:
Dieťa má roztriediť 4–6 kartičiek podľa kategórií, do ktorých patria.

3. Skladačky:
Úlohou je zostaviť skladačku (zmysluplný obrázok) z 3–6 kusov.

4. Analógie:
Rozčlenenie 3–5 dielikov (geometrické tvary) na základe analógie s predlohou.

5. Situácie:
Doplnenie chýbajúcej časti/chýbajúcich častí obrázka.

6. Vzory:
Prekreslenie vzoru na predlohe –spojenie rôzneho počtu bodiek a rôznych vzorov.

Spôsob zadania inštrukcií môže byť ako verbálny tak i neverbálny, preto je test vhodné použiť najmä v prípade detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchou sluchu a podobne.

Slovenská verzia SON-R 21/2-7 obsahuje národné normy vytvorené na základe výsledkov štandardizačného výskumu.

Adaptované slovenské vydanie pripravené v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.

Úplný testový súbor   47200,- Kč   Obj.č. 704
(príručka, testovací materiál, 25 ks záznamový hárkov, 50 ks vzory - pracovný zošit)
Príručka   1500,- Kč   Obj.č. 704-1
Testovací materiál   41700,- Kč   Obj.č. 704-2
Záznamový hárok(25 ks)   800,- Kč   Obj.č. 704-3
Vzory (pracovný zošit – 50ks)   4500,- Kč   Obj.č. 704-4

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).