Off 01

SORAD - Sociometrická ratingová metoda

Metoda pro vytvoření sociogramu školní třídy

Sorad

Verze pro výchovné poradce a školní psychology

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2011

Autor: V. Hrabal

Věkové rozmezí: od 12 let

Využití: školní a poradenská psychodiagnostika

Administrace: skupinová

Metoda kategorie B

Pro metodu SORAD byl autorem prof. dr. V. Hrabalem zaškolen tým AKREDITOVANÝCH ŠKOLITELŮ, kteří mohou poskytnout individuální konzultace. Tuto metodu nyní mohou používat specialisté nepsychologové pouze po zaškolení některým z těchto oprávněných školitelů. Seznam těchto školitelů i standardy pro školení uživatelů obou metod naleznete zde.

METODU LZE VYUŽÍT PRO VYTVOŘENÍ SOCIOGRAMU ŠKOLNÍ TŘÍDY

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • počítačová verze
Charakteristika testu
 

Sociometrická ratingová metoda SORAD je speciální sociometrický postup vyvinutý pro
psychosociální diagnostiku školních tříd. Díky počítačovému programu umožní tato metoda
detailní diagnostiku emocionálního klimatu, rozdělení sociální moci ve třídě, podskupin
uvnitř třídy i psychosociální diagnostiku jednotlivých žáků a jejich vztahy k ostatním
spolužákům. Nabízí individuálně diagnostické informace o všech žácích: zjišťovány
jsou dimenze „sympatie – antipatie“ z pohledu spolužáků, emocionální vazba na třídu
a vliv na ostatní žáky (jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu).

Dále jsou na základě použití tohoto programu všichni žáci přiřazeni k psychosociální
typologii, která umožní výpověď o stupni jejich integrace ve třídě.

SORAD poskytuje detailní informace o sociální dynamice složitých tříd a je citlivým
indikátorem pro obtížné a ohrožené žáky. Poskytuje také podklady pro možnost sociální
restrukturace složitých tříd na základě změny nepříznivého třídního klimatu a pomoc při
integraci ohrožených a odmítaných žáků.

Úplný testový soubor   4850,- Kč   Obj.č. 149
(příručka, 30 ks instrukcí, vyhodnocovací počítačový program pro Windows - pro WIN 7 a novější OS je potřeba spustit program jako správce)
Příručka   800,- Kč   Obj.č. 149-1
Instrukce (30 ks)   350,- Kč   Obj.č. 149-2

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).