Off 01

Stroopův test

Stroopuv test

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2013

Autorka české verze: Ľuba Krivá

Věkové rozmezí: od 18 do 79 let

Využití: klinická a poradenská psychologie, diagnostika
exekutivních funkcí

Administrace: individuální i skupinová, doba administrace přibližně 5 minut

Metoda kategorie B

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír
Charakteristika

Z recenze Doc. PhDr. Petra Kulišťáka, Ph.D.

Stroopův test (slov a barev) náleží ke skutečně klasickým výzkumným a diagnostickým nástrojům ve všech oblastech psychologie (dětské, pracovní, klinické apod.). Zvláště pak v klinické (neuro)psychologii test zaujímá významné místo při hodnocení základních kognitivních funkcí. Metoda patří mezi základní nástroje při vyšetřování exekutivních funkcí (frontálního laloku mozku) a hodnotí se jí i kognitivní zpracování konfliktu, efektivita zaměřené pozornosti, funkce selektivní pozornosti a rychlost zpracování informace. Z uvedeného je vidět, že je nezbytné, aby se test používal v rámci vhodně vybrané baterie testů, neboť při analýze výsledků vyšetření se musí vycházet ze souhrnu informací, které nabídnou vyšší pravděpodobnost posouzení případné insuficience v některé ze zmíněných oblastí.
Stroopův test je časově nenáročný, je možné jej použít jak pro individuální, tak i skupinovou diagnostiku. Pro práci s testem není nutný dlouhodobý výcvik. Základní pomůcky k němu jsou podnětové tabule, záznamový list, stopky a psací nástroj. Autorka manuálu v něm poskytuje velmi rozsáhlé normy (percentily, vážený skór a T-skór), které vychází z dosažených výkonů v subtestech. Zároveň nabízí možnost interpretace výsledků ve vztahu ke známým klinickým kategoriím (např. prefrontální mozková patologie, různé typy demencí, ADHD, schizofrenie a depresívní porucha aj.).

Úplný testový soubor   2200,- Kč   Obj.č. 187
(příručka, podnětový sešit, 50 ks záznamových listů)
Příručka   750,- Kč   Obj.č. 187-1
Podnětový sešit   1200,- Kč   Obj.č. 187-2
Záznamový list (50 ks)   300,- Kč   Obj.č. 187-3

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).