Off 01

Strategie zvládání stresu - SVF 78

Svf

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2003

Autoři: Wilhelm Janke, Gisela Erdmannová

Překlad a úprava: Josef Švancara

Věkové rozpětí: Dospělá populace, lze jej využít i pro adolescenty

Využití: Test se osvědčil při individuální diagnostice i při srovnávání skupin vystavených různým formám zátěže (ve všech náročných situacích, v oblasti klinické psychologie, pracovní a poradenské psychologie atd.).

Administrace: individuální i skupinová, čas zpracování není omezený, obvyklá doba zpracování je 10 – 15 minut

Metoda kategorie B

Ukázka příručky SVF-78

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

Nová verze pro Hogrefe Testsystem (HTS)
 
Charakteristika testu
 

Dotazník SVF umožňuje zachytit variabilitu způsobů, které jedinec rozvíjí a uplatňuje při zpracování a zvládání zátěžových situací. Pro první české vydání jsme zvolili novou verzi SVF 78, která obsahuje 13 škál:

- Podhodnocení
- Odmítání viny
- Odklon
- Náhradní uspokojení
- Kontrola situace
- Kontrola reakcí
- Pozitivní sebeinstrukce
- Potřeba sociální opory
- Vyhýbání se
- Únik
- Přemítání
- Rezignace
- Sebeobviňování.

Jako dotazníková metoda vychází SVF z předpokladu, že strategie určité osoby při zpracování stresu jsou natolik vědomé, že se lze na ně pomocí verbálních technik dotázat.

Zpracování výsledků SVF 78 umožňuje analýzu strategií směřujících k redukci stresu (pozitivní strategie) nebo vedoucích k zesílení stresu (negativní strategie).

Úplný testový soubor   1490,- Kč   Obj.č. 124
(příručka, 40 ks dotazníků, 40 ks vyhodnocovacích listů, 40 ks testových profilů)
Příručka   600,- Kč   Obj.č. 124-1
Dotazník (40 ks)   600,- Kč   Obj.č. 124-2
Vyhodnocovací list (40 ks)   220,- Kč   Obj.č. 124-3
Testový profil (40 ks)   220,- Kč   Obj.č. 124-4
Verze pro HTS 5 220,- Kč více…

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).