Off 01

Test apercepce ruky (TAR)

The Hand Test – Picture Cards (Rev. 1983) Originální sada tabulí, revize z roku 1983 (z distribuce WPS)

Tar

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2016

Autor české verze příručky Test apercepce ruky v psychodiagnostické praxi (nové možnosti vyhodnocování): Zdeněk Altman

Věkové rozmezí: děti min. od 12 let, adolescenti a dospělá populace

Využití: projektivní metoda zaměřená na diagnostiku osobnostních rysů

Administrace: individuální, doba administrace 10–15 min., stejně rychlé je i vyhodnocení, verze tužka-papír

Metoda kategorie A

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír
Charakteristika

Test ruky vznikl v Německu na začátku šedesátých let minulého století, hlavním autorem testu je Edwin E. Wagner. Test apercepce ruky (TAR) patří do skupiny apercepčních projektivních metod. Sestává z deseti tabulí (The Hand Test – Picture Cards; Rev. 1983), na devíti jsou obrázky ruky v různých polohách, desátá tabule je prázdná. Úkolem probanda je interpretovat, jakou činnost ruka v dané poloze vykonává.

Oproti původní verzi TAR je zde upravena administrace a rozšířeny možnosti vyhodnocování. V příručce lze nalézt v přehledné podobě vše potřebné k práci s testem, všechny popisované jevy jsou ilustrovány na řadě příkladů.

Použití testu

Svým obsahovým zaměřením je test ruky vhodnou doplňkovou metodou k osobnostním dotazníkům i projektivním metodám při posuzování základních osobnostních charakteristik a preferovaných strategií sebeprosazování. Je zajímavým podnětem jmenovitě při posuzování agresivity a významným indikátorem „normality“ osobnosti.

Orientační české normy, které jsou obsaženy v této příručce, jsou zaměřeny na práci s tzv. normální populací, ale jsou použitelné jak v personalistice a poradenství, tak i ve výchovných zařízeních.

Úplný testový soubor   2400,- Kč   Obj.č. 203
(příručka včetně stručného přehledu skórů, originální sada tabulí)
Příručka Test apercepce ruky v psychodiagnostické praxi   650,- Kč   Obj.č. 203-1
Stručný přehled skórů TAR – samostatná tabulka   50,- Kč   Obj.č. 203-2
Originální sada tabulí (z distribuce WPS)   1750,- Kč   Obj.č. 203-3

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).