Off 01

Třídní kompas - Sociometrická ratingová metoda

Metoda pro vytvoření sociogramu školní třídy

Kompas

Verze pro třídní učitele

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2011

Autor: V. Hrabal

Věkové rozmezí: od 11 let

Využití: školní a poradenská psychodiagnostika

Administrace: skupinová

Pro metodu TŘÍDNÍ KOMPAS byl autorem prof. dr. V. Hrabalem také zaškolen tým AKREDITOVANÝCH ŠKOLITELŮ, kteří v případě zájmu uskuteční pro školy kurz zapracování třídních učitelů do práce s testem. Seznam těchto školitelů i standardy pro školení uživatelů testu naleznete zde.

METODU LZE VYUŽÍT PRO VYTVOŘENÍ SOCIOGRAMU ŠKOLNÍ TŘÍDY

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • počítačová verze
Charakteristika testu
 

Sociometrická ratingová metoda „Třídní kompas“ je speciální sociometrický postup,
který byl vyvinut pro pedagogickou diagnostiku třídního klimatu, volbu třídních zástupců
a optimalizaci práce se třídami. Tato metoda umožní, díky přiloženému počítačovému
programu, důkladné poznání emocionální atmosféry a rozdělení sociálního vlivu ve
třídě, jakož i v jejích podskupinách a dává možnost určit sociální pozici jednotlivých
žáků a jejich vzájemné vztahy.

„Třídní kompas“ dodává třídnímu učiteli informace o sociální dynamice ve třídě a funguje
také jako indikátor pro ohrožené žáky. Nabízí důležité informace, které umožňují
přeměnu sociálního klimatu na základě těsné spolupráce s vybranými žáky, kteří mají sympatie
třídy a kteří na ni mají pozitivní sociální vliv.

Metoda Třídní kompas nevyžaduje žádné speciální psychologické znalosti. Její výsledky a jejich interpretace umožňují učiteli
optimalizovat jeho práci se třídou a na základě porozumění třídní dynamice citlivě řešit případné problémy a konflikty ve třídě.

Úplný testový soubor   4850,- Kč   Obj.č. 150
(příručka, 30 ks instrukcí, vyhodnocovací počítačový program pro Windows - pro WIN 7 a novější OS je potřeba spustit program jako správce)
Příručka   800,- Kč   Obj.č. 150-1
Instrukce (30 ks)   350,- Kč   Obj.č. 150-2

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).