Off_01

Trauma Symptom Checklist for Young Children (TSCYC)

Tscyc_obalka

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2006

Autor: L. Silverton

Autorka české verze: M. Hrdličková

Věkové rozmezí: 3 – 12 let

Využití: TSCYC je standardizovaný dotazník pro rodiče /pečující osoby, kteří hodnotí traumatické symptomy u svých dětí ve věku 3-12 let

Administrace: individuální i skupinová, doba administrace 5-20 minut

Metoda kategorie A

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír
Charakteristika testu
 

TSCYC je devadesátipoložkový nástroj pro rodiče/pečující osobu, který můžeme použít k vyhodnocení traumatických symptomů u dětí ve věkovém rozmezí od 3 do 12 let. Normy jsou vytvořeny pro tři věkové kategorie: a. 3-4 roky, b. 5-9 let a c. 10-12 let. Pečující osoba hodnotí na čtyřbodové škále každý symptom od 1 (nikdy) po 4 (velmi často), podle toho, jak často daný jev pozorovala během posledního měsíce. Dotazník TSCYC obsahuje specifické škály, podobně jako většina obdobných nástrojů, které hodnotí validitu výpovědi rodiče/pečující osoby a vyhodnocuje širokou škálu potencionálních posttraumatických symptomů.

K dispozici jsou normy pro českou populaci.

Úplný testový soubor   2550,- Kč   Obj.č. 211
(příručka, 10 ks dotazníků, 30 ks záznamových listů, 30 ks testových profilů pro věk 3-4, 30 ks testových profilů pro věk 5-9, 30 ks testových profilů pro věk 10-12)
Příručka   900,- Kč   Obj.č. 211-1
Dotazník (10 ks)   250,- Kč   Obj.č. 211-2
Záznamový list (30 ks)   950,- Kč   Obj.č. 211-3
Testový profil pro věk 3-4 (30 ks)   200,- Kč   Obj.č. 211-4
Testový profil pro věk 5-9 (30 ks)   200,- Kč   Obj.č. 211-5
Testový profil pro věk 10-12 (30 ks)   200,- Kč   Obj.č. 211-6

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).