Off 01

TVP - Inventář dopravně relevantních charakteristik osobnosti

Tvp obalka

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2016

Autoři: B. Spicher, K. D. Hänsgen

Přeložily a upravily: Adéla Rudá, Dana Černochová

Věkové rozmezí: dospělá populace

Využití: dopravní psychologie

Administrace: individuální i skupinová, verze tužka-papír

Metoda kategorie B

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

Charakteristika

Dotazník je určený pro dopravněpsychologickou diagnostiku. Metoda je založená na pětifaktorové teorii osobnosti. V rámci tohoto modelu je vytvořen dvojitý profil, ve kterém je každá škála vyjádřena ze dvou hledisek, a to jako situačně nezávislá a jako dopravně specifická. Kromě pěti základních škál (extraverze, emocionální stabilita, svědomitost, přívětivost, otevřenost ke zkušenosti) obsahují oba profily škálu bagatelizace, která zjišťuje tendenci k sociální desirabilitě odpovědí. Dopravně specifický profil je doplněn škálou reaktance. Dotazník zjišťuje osobnostní vlastnosti relevantní pro posouzení psychické způsobilosti k řízení vozidla. Metoda je v české verzi doplněna normami pro českou populaci. Standardizační soubor tvořilo 1128 osob.

Úplný testový soubor   2250,- Kč   Obj.č. 192
(příručka, 20 ks testových profilů, 20 ks záznamových listů, 10 ks inventářů, 20 ks vyhodnocovacích listů)
Příručka   1200,- Kč   Obj.č. 192-1
Inventář (10 ks)   450,- Kč   Obj.č. 192-2
Záznamový list (20 ks)   200,- Kč   Obj.č. 192-3
Vyhodnocovací list (20 ks)   250,- Kč   Obj.č. 192-4
Testový profil (20 ks)   200,- Kč   Obj.č. 192-5
Verze pro HTS 5 220,- Kč více…

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).