Off 01

TVP - Inventář dopravně relevantních charakteristik osobnosti

Tvp obalka

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2016

Autoři: B. Spicher, K. D. Hänsgen

Přeložily a upravily: D. Černochová, A. Rudá

Věkové rozmezí: dospělá populace

Využití: dopravní psychologie

Administrace: individuální i skupinová, verze tužka-papír

Tato metoda existuje také ve verzi pro HTS 5. více

Charakteristika

Dotazník je určený pro dopravněpsychologickou diagnostiku. Metoda je založená na pětifaktorové teorii osobnosti. V rámci tohoto modelu je vytvořen dvojitý profil, ve kterém je každá škála vyjádřena ze dvou hledisek, a to jako situačně nezávislá a jako dopravně specifická. Kromě pěti základních škál (extraverze, emocionální stabilita, svědomitost, přívětivost, otevřenost ke zkušenosti) obsahují oba profily škálu bagatelizace, která zjišťuje tendenci k sociální desirabilitě odpovědí. Dopravně specifický profil je doplněn škálou reaktance. Dotazník zjišťuje osobnostní vlastnosti relevantní pro posouzení psychické způsobilosti k řízení vozidla. Metoda je v české verzi doplněna normami pro českou populaci. Standardizační soubor tvořilo 1128 osob.

Přejít na stránku HTS 4

TVP - dalších 100 kreditů   1000,- Kč   Obj.č. 050-1921

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).