Off 01

Vídeňský maticový test

Vmt

Nové přepracované vydání, Testcentrum, Praha 2002

Autor: Anton K. Formann

Přeložili a upravili: J. Klose, D. Černochová, P. Král

Využití: Vídeňský maticový test je určen ke zjišťování úrovně neverbální inteligence adolescentů a dospělé populace. Je možné jej administrovat individuálně i skupinově, ve formě tužka-papír nebo v PC verzi.

Metoda kategorie B

Ukázka příručky VMT

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

Charakteristika testu
 

Nová úprava Vídeňského maticového testu (VMT) je časově nenáročná a spolehlivá metoda odhadu intelektové úrovně, která nahradí u většiny uživatelů Ravenův test inteligence.

Nová úprava přináší efektivní změny pro vyhodnocení již v základní formě tužka-papír, především ale nabízí zcela originální zpracování verze počítačem asistovaného testování. Novým doplňkem je též standardizace pro českou populaci a vytvoření norem pro několik věkových pásem.

VMT patří k jednodimenzionálním testům konstruovaným k měření jedné složky inteligence. Vychází z teorie “g” faktoru, který formuloval Spearman. Test tedy pracuje se schopnostmi usuzovat, odhalovat vzájemné souvislosti a vyvozovat vztahy, které se považují za základní dimenze faktoru obecné inteligence.

Test VMT je tvořen 24 úlohami, řazenými se vzrůstající obtížností. Každá úloha obsahuje matici obrázků 3 × 3 s chybějícím obrázkem ve třetí řadě. Úkolem probanda je doplnit matici výběrem jednoho z nabízených osmi řešení. Podstatou řešení je objevení pravidla, které určuje vztah mezi obrázky v každé řadě, resp. sloupci.

Administrace

Individuální i skupinová, verze tužka-papír s propisovacím záznamovým listem, umožňujícím okamžité vyhodnocení a PC verze, jejíž užití je podmíněno počítačem PC kompatibilním minimálně s procesorem řady 486, operačním systémem MS Windows 95, s jednotkou CD-ROM a nainstalovaným ovládáním myší.

Doba administrace je 25 minut.

Úplný testový soubor   1950,- Kč   Obj.č. 117
(příručka, 15 ks testovacích sešitů, 60 ks záznamových listů)
Příručka   680,- Kč   Obj.č. 117-1
Testovací sešit (15 ks)   550,- Kč   Obj.č. 117-2
Záznamový list (60 ks)   990,- Kč   Obj.č. 117-3
Verze pro HTS 5 220,- Kč více…

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).