Off 01

WCST - Wisconsinský test třídění karet

Wcst

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2013

Autoři: D. A. Grant, E. A. Berg

Autorka české verze: S. Telecká

Autor PC verze: J. Doležálek

Věkové rozmezí: od 6,5 do 89 let

Využití: klinická a poradenská psychologie, diagnostika
exekutivních funkcí

Administrace: individuální, doba administrace není omezena
(obvykle 20 –30 minut)

Metoda kategorie B

Oprava tiskové chyby v příručce

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír
  • počítačová verze

Charakteristika:

WCST pracuje se schopností vytvořit a udržet vhodnou strategii řešení problémů při měnících
se podnětových podmínkách, podobně jako další metody měření exekutivních funkcí
vyžaduje strategické plánování, organizované hledání, použití zpětné vazby ke změně kognitivního
nastavení, zaměření chování k dosažení cíle a ovládání impulzívních odpovědí. Na rozdíl
od ostatních metod měření abstraktního usuzování, WCST nabízí objektivní skóry, nikoli
pouze celkového výsledku, ale také dílčích zdrojů obtíží v průběhu řešení úkolu (např. neefektivní
iniciální konceptualizace, selhání v průběhu kognitivního setu, perseverace, neefektivní učení
v průběhu částí testu).

WCST byl původně vyvinut a používán k měření abstraktního usuzování u normální dospělé
populace, postupně se navíc stal široce používaným klinickým neuropsychologickým nástrojem.
Klinická interpretace testu by měla probíhat v kontextu komplexního neuropsychologického
hodnocení, které integruje zjištěná data s medicínskými, psychosociálními a anamnestickými
informacemi.

WCST se skládá ze čtyř podnětových karet a 128 odpověďových karet, na kterých jsou
zobrazeny různé tvary, barvy a počty obrazců. Při administraci jsou klientovi předloženy 4 podnětové
karty a postupně je předkládáno dalších 128 karet; má za úkol dát odpověďovou
kartu k jedné z podnětových tam, kam si myslí, že patří. Klient dostane pouze zpětnou vazbu
o tom, zda přiřadil správně nebo nesprávně; nikdy mu není prozrazen třídicí princip (nebo
kategorie). Jakmile klient správně přiřadí určitý počet odpovědí, původní třídicí princip (obvykle
Barva) je změněn (na Tvar nebo Počet), bez varování, s předpokladem, že klient využije zpětné
vazby k vytvoření nové třídicí strategie. Postupně jsou tak vystřídány všechny tři úspěšně zkompletované
kategorie dvakrát za sebou nebo je vvpotřebováno všech 128 odpověďových karet.

Úplný testový soubor   3990,- Kč   Obj.č. 183
(příručka, podnětové karty, 30 ks záznamových listů)
Příručka   1250,- Kč   Obj.č. 183-1
Podnětové karty   2250,- Kč   Obj.č. 183-2
Záznamový list (30 ks)   600,- Kč   Obj.č. 183-3
 
Počítačový program pro Windows   2000,- Kč   Obj.č. 183-4
(program obsahuje 50 kreditů pro opakování vyhodnocení/administraci testu)
Dalších 50 kreditů pro vyhodnocení/administraci testu   1250,- Kč   Obj.č. 183-5
Doplňování kreditů je možné objednávat jen v množství po 50 kreditech. Manipulační poplatek za každé doplnění kreditů je 100,- Kč.

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).