Off 01

WISC-III - Wechslerova inteligenčná škála pre deti

slovenská verzia

Wiscsk

Adaptované slovenské vydanie pripravené v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.

1. slovenské vydanie, Testcentrum – Hogrefe, Praha 2006

Autor: David Wechsler

Autori slovenskej verzie: V. Dočkal, E. Kretová, B. Kundrátová, B. Sedlačková, M. Tesař

Využitie: diagnostika intelektových schopností detí vo
veku 6–17 rokov – posúdenie celkovej úrovne i štruktúry
rozumových schopností

Administrácia: individuálna, testovanie trvá 50–70 minút

Metoda kategorie C

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

 • verze tužka-papír
Použitie

Diagnostika intelektových schopností detí vo veku 6-17 rokov – posúdenie celkovej úrovne i štruktúry rozumových schopností

Charakteristika testu

Slovenská verzia WISC-III obsahuje upravené položky a národné normy vytvorené úpravou českých noriem na základe výsledkov porovnávacieho štandardizačného výskumu.
Diagnostikuje sa pomocou verbálnej a performačnej škály, ktoré obsahujú tieto subtesty:

 • Verbálna škála
  • Vedomosti
  • Podobnosti
  • Aritmetika
  • Slovník
  • Porozumenie
  • Opakovanie čísel
 • Performačná škála
  • Dopĺňanie obrázkov
  • Kódovanie
  • Zoraďovanie obrázkov
  • Kocky
  • Skladačky
  • Bludiská
  • Hľadanie symbolov
Administrácia

Individuálna, testovanie trvá 50 – 70 minút.

Úplný testový súbor   17700,- Kč   Obj.č. 701
(príručka, testovací materiál, 25 ks záznamových hárkov, 25 ks hľadanie symbolov - pracovný zošit, 25 ks bludiská - pracovný zošit)
Príručka   1000,- Kč   Obj.č. 701-1
Testovací materiál   14700,- Kč   Obj.č. 701-2
Záznamový hárok (25 ks)   680,- Kč   Obj.č. 701-3
Hľadanie symbolov (pracovný zošit - 25ks)   680,- Kč   Obj.č. 701-4
Bludiská (pracovný zošit - 25 ks)   680,- Kč   Obj.č. 701-5

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).