Off 01

DSM-5 UPDATE

APA vydala s platností k 1. 10. 2016 jako souhrnný update dodatek, zachycující změny od původního vydání v roce 2013. České vydání všechny významné změny již obsahuje, k české verzi DSM-5 tedy změny a doplňky nebyly vydány.

Pro výzkumné účely a pro využití manuálu i v jiných jazykových vydáních nabízíme všem uživatelům možnost si update APA stáhnout ve formátu pdf zde.

Aktuální doplnění uvádějí i změny v MKN-10 kódech u některých DSM 5 diagnóz, které vstoupily v platnost 1. 10. 2016. Jedná se o opravu anebo zpřesnění uvedených kódů. Česká verze změn (autorem je Doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.) je ke stažení zde..

Václav Havlůj
Hogrefe-Testcentrum